Klarinettsektionen

Typ som Phloijtsektionen med tillägget att de även hugger ner regnskog för att få träflisor som kan pipa.